Rijbewijskeuringen.com

Informatie

Advies over stelselwijziging medische keuringen voor het rijbewijs voor 75-plussers


Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de organisatie Rijbewijskeuringen.com het volgende advies uitgebracht over de voorgenomen wijziging van het stelsel voor medische keuringen voor vernieuwing van het rijbewijs voor 75-plussers:


Advies stelselherziening medische keuringen vernieuwing van het rijbewijs voor 75-plussers

De griffier van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft ons per brief van 16 december 2020 geïnformeerd dat ons advies gebruikt zal worden in het commissiedebat van 9 februari 2021 (uitgesteld naar 19 april 2021).

Hier een uitwerking van het hierboven genoemde voorstel (naar een moderne keuring en een modern systeem).